Rettigheder

Alle rettigheder til tekster og fotos ejes af de virksomheder, som materialet er knyttet til.

Medier, journalister og bloggere kan dog frit downloade og benytte filerne på dette website uden yderligere tilladelse, blot det sker i forbindelse med artikler og anden omtale af de virksomheder, produkter og historier, som materialet handler om. Citeret materiale skal have tydelig angivelse af kilde i henhold til almindelig citatret.

Pressefotos kan i sammenhæng med de tilknyttede pressemeddelelser bruges frit, dog skal fotografen nævnes, såfremt dennes navn optræder sammen med fotoet.

Redigering af fotos: Det er tilladt at beskære fotos og ændre størrelse, men ikke at ændre i motiverne i øvrigt.